China: SMXMU

Contact Information

OneMBA Program Office

Ms. Chenlu ZHENG
Phone:+86-(0)592-2188786
Fax:+86-(0)592-2187126
Email: OneMBA@xmu.edu.cn

Linda Chenlu

Ms. Xiao LIU
Phone: +86-(0)592-2188786
Fax: +86-(0)592-2186441
Email: mba11@xmu.edu.cn

LIU

Ms. Hua CHEN
Phone: +86-(0)592-2187016
Fax: +86-(0)592-2186441
Email: mba6@xmu.edu.cn

CHEN

Mailing Address

OneMBA Program
Room 309, BaoXin LiYing Building
School of Management, Xiamen University
Xiamen, 361005
China

VISIT SMXMU’S WEBSITE: http://sm2.xmu.edu.cn/en/